Nové logo

logomanual-141

Určitě jste už zaregistrovali, že máme nové logo.To je díky Anně Gottwaldové, absolventce Střední umělecko-průmyslové školy v Uherském Hradišti. Vybrala pro svou maturitní práci mou firmu a zpracovala jí nový vizuální styl. 
Dovolte tedy autorce, aby vám svou maturitní práci představila.

Má maturitní práce je zaměřena na grafický design, a zpracovávala jsem ji na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti.Jako téma své práce jsem si vybrala design značky OKKO Fashion.Tuto firmu jsem si vybrala z důvodu, že je mi velice blízká. Během studia jsem s touto značkou několikrát spolupracovala. Fotila jsem například nové kolekce oblečení, a také pro ni vytvořila cca 11 motivů pro potisk látky. Zpracovat design této značky jsem plánovala po celou dobu studia na střední škole. Rozhodla jsem se ale počkat až do čtvrtého ročníku, dokud nezískám dostatek zkušeností a budu je moci plně využít při tvorbě.

Obhajoba_navysku-3.1Rozhodla jsem se inspirovat tam, kde se tato značka vytvořila. V šicí dílně. Vzala jsem fotoaparát a zdokumentovala prostředí. Nejvíce mě zaujal objekt, který je základní stavební jednotkou oděvu. Nit. Sledovala jsem její chování v oděvu i mimo něj, a také v kombinacích s dalšími nitěmi. Pozorovala jsem, jak se vlákna jednotlivých kusů proplétaly a kopírovaly tvary okolních předmětů. To jsem se rozhodla promítnout do vizuálního stylu.Vzor jsem aplikovala především na fotografiích, kde jsem kopírovala linie postav tak, jako se chovaly nitě na fotografiích z dílny.

Jako další jsem se začala věnovat výběru písma. Zkoumala jsem, jaký typ písma obecně vyjadřuje módu. Podívala jsem se tedy na různé módní magazíny.Všechny je spojovalo jedno. Serify.

Volba serifového písma by byla tedy jasnou volbou pro tvoru loga. Zákazník by tak snadno zařadil logo do módní sféry. Serifové písmo Bodoni, které je vidění na ukázkách se mi ale zdálo příliš usedlé a konzervativní. Pokusila jsem se tedy o více moderní písmo.

Logo působí zároveň jako obrazová značka a logotyp. Působí kaligrafickým dojmem, ale zároveň moderně. Serify jsem se rozhodla zjemnit zaoblením. Oblé tvary jsem poté vyvážila ostrým zkosením dříku písmene „k”, který má vyvolávat dojem „střihnutí”, spojený se stříháním látky. Písmo doplňujícího textu „fashion” je zvoleno tak, aby komunikovalo s ostatními aspekty loga. Text je zarovnaný s obrazovou značkou a tím ukotvuje logo na linku.

Jsem si jistá, že logo posune značku na vyšší úroveň a stane se důkazem o kvalitě a originalitě této značky.

 

plakat_manual2